Hafan

Beth ydych angen?

’Dewch o hyd i leoedd am ddim yng Ngwynedd i fynd ar-lein neu wella eich sgiliau, fel chwilio, diogelwch, e-bost, cyfryngau cymdeithasol, llenwi ffurflenni, dod o hyd i swyddi, siopa a thalu biliau. Mae’r wefan hon yn cael ei diweddaru bob pythefnos gan Gwynedd Ddigidol.

Dilynwch ni ar Twitter @GwyneddDdigidol

Diweddarwyd y safle ddiwethaf: 31/03/2019

Hygyrchedd

Gall pobl ag anableddau gael canllawiau hygyrchedd o: www.abilitynet.org.uk.

Dysgu Ar-lein

Mae pecynnau dysgu am ddim ar gael ar-lein, yn cynnwys Barclays Digital Driving Licence , Learn my Way , a phecyn Google – Digital Garage .

Gwirfoddoli

Mae Gwynedd Ddigidol yn croesawu gwirfoddolwyr fyddai â diddordeb mewn helpu eraill i wneud mwy ar-lein. Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Mynediad Rhyngrwyd

Canlyniadau ffilter

Cyrsiau/Sesiynau

Canlyniadau ffilter

Rhannu'r dudalen (linciau yn agor ffenestri/tabs newydd)

  • Rhannu'r dudalen ar LinkedIn (agor ffenestr newydd)
  • Rhannu'r dudalen ar Reddit (agor ffenestr newydd)