Lefelau Sgiliau ac Hygyrchedd

Dechreuwyr

Hyfforddiant I bobl nad ydynt eto yn medru:

  • Troi cyfrifiadur ymlaen, a defnyddio llygoden, bysellfwrdd neu sgrîn gyffwrdd
  • Mynd ar y rhyngrwyd a defnyddio porwr
  • defnyddio sgiliau sylfaenol hyn ar eu pen eu hunain oherwydd diffyg hyder.

Sgiliau Allweddol

Mae y hyfforddiant yma i bobl sydd gyda y sgiliau uchod ac nawr angen gwellau eu medr er mwyn:

  • Defnyddio porwr yn well
  • Cyfathrebu drwy ebost neu gyfryngau cymdeithasol
  • Rhannu pethau fel lluniau, dogfennau neu ffeiliau eraill
  • Magu hyder er mwyn trafod ar-lein heb gymorth.

Gallu Cymysg

Mae’r sesiynau yma yn agored i bobl o bob lefel, ac yn galluogi unigolion i symud drwy’r lefelau sgiliau i gyd mewn un lleoliad

Medrwch hefyd lawrlwytho siart sgiliau (bydd y linc yn mynd i dudalen Saesneg) –  Skills Chart

 

 

Cliciwch yma i ymweld ar wefan Saesneg

Rhannu'r dudalen (linciau yn agor ffenestri/tabs newydd)

  • Rhannu'r dudalen ar LinkedIn (agor ffenestr newydd)
  • Rhannu'r dudalen ar Reddit (agor ffenestr newydd)