Llyfrgelloedd (Gwynedd)

Gall unrhyw un ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn y llyfrgelloedd. Mae’n rhad ac am ddim i aelodau’r llyfrgell ac mae tâl bychan i ymwelwyr. Bydd angen i chi gytuno i ein Polisi Defnydd Derbyniol.

Er mwyn dod yn aelod o lyfrgell, gofynnwch yn eich llyfrgell leol, neu gofrestru ar-lein.

Mae polisi defnydd teg mewn Llyfrgelloedd Gwynedd, fel y gall pawb eu defnyddio. Ar hyn o bryd mae terfyn o un awr o ddefnyddio cyfrifiaduron, ond mewn cyfnodau tawel gall hyn gael ei ymestyn.

WiFi
Mae WiFi rhad ac am ddim ar gael ym mhob llyfrgell gyhoeddus yng Ngwynedd. Gofynnwch i’r staff am y cyfrinair i allu ei dderbyn. Dylech ystyried diogelwch eich data wrth ddefnyddio unrhyw wasanaeth di-wifr cyhoeddus.

Rhannu'r dudalen (linciau yn agor ffenestri/tabs newydd)

  • Rhannu'r dudalen ar LinkedIn (agor ffenestr newydd)
  • Rhannu'r dudalen ar Reddit (agor ffenestr newydd)