Preifatrwydd a Polisi Cwcis

Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf byddwch yn cael neges yn dweud bod  cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan. Efallai na fydd rhannau o’r wefan yn gweithio’n iawn os ydych yn dewis gwrthod cwcis gan y wefan hon.

Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis. Maent yn cael eu defnyddio yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan – pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf, ayyb. Gellir eu defnyddio hefyd i gofio manylion mewngofnodi ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e.

Enw: Google Analytics

Diben: Cwci sy’n helpu i gofnodi defnydd ymwelydd o’r wefan at ddibenion ystadegol.

Enw: Cwci Gwynedd Ddigidol

Diben: Cwci sy’n cofnodi os ydych wedi derbyn cwcis o’r wefan hon ai peidio. Ni ddelir manylion personol o fewn y cwci.

 

 

Rhannu'r dudalen (linciau yn agor ffenestri/tabs newydd)

  • Rhannu'r dudalen ar LinkedIn (agor ffenestr newydd)
  • Rhannu'r dudalen ar Reddit (agor ffenestr newydd)